Danke für Eure Spenden im Februar 2018

Janine B.: 5€ - Ausreise Emily & Duke 
Sabine H.: 50€ - Ausreise Dezy  

Anja K.: 30€ - Behandlung Nasi  

Tanja S.: 20€ - Behandlung Léda  

Daniela H.: 40€ - Behandlung Léda  

RespekTiere e.V.: 500€ - Szabina  

Bettina O.: 30€ - OP Patenschaft Léda

------ 675€  Vielen Dank  -----